Menü
!

VERGİ AVANTAJI

Vergi avantajı nedir?

Kendiniz, eşiniz ve/veya küçük çocuklarınız için yaptığınız hayat sigortası prim ödemelerinde içinde bulunduğunuz aydaki vergi diliminize göre %15 ila %35 arasında değişen vergi indirim avantajından faydalanabilirsiniz. Çocuğum İçin Yatırım Sigortası'na ödediğiniz prim tutarını, ücretli çalışansanız ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını, beyana tabi gelir vergisi mükellefiyseniz, beyan edilen yıllık gelirin %15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz. 
Diyelim ki aylık geliriniz 6.000 TL ve Çocuğum İçin Yatırım Sigortası’na 300 TL prim ödüyorsunuz. Ödediğiniz prim aşağıda belirtilen limitlerin altında kaldığı için primin tamamı gelir vergisi matrahından indirilebilir. 
Limit 1: Vergi matrahından indirilebilecek maksimum tutarı (6.000*0,15) 900 TL
Limit 2: Brüt asgari ücretin yıllık tutarı (2017 yılı için) 21.330 TL

 • Gelir vergisi matrahı (prim düşürülmüş)
  6.000 TL-300 TL = 5.700 TL
 • Ödenecek gelir vergisi (örneğin %35’lik dilimde)
  5.700 TL X %35 = 1.995 TL
 • Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi
  6.000 TL X%35 = 2.100 TL
 • Vergi kazancınız
  105 TL
 • Primin size maliyeti
  300 TL-105 TL = 195 TL
 • Vergi Avantajınız
  %54 (105 TL/195 TL - Aylık 300 TL prim ödemeniz durumunda, elde
  edeceğiniz vergi avantajının yüzdesel karşılığıdır.)

Vergi avantajından nasıl faydalanabilirim?

Ödeme belgelerini, beyana tabi gelir vergisi mükellefiyseniz muhasebecinize; ücretli çalışansanız, çalıştığınız şirketin ilgili birimine iletmeniz yeterlidir. 
Ödeme tutarı ve tarihinin yer aldığı aşağıdaki belgeler, ödeme belgesi olarak kabul edilir:

• Emeklilik veya hayat sigortası şirketlerince düzenlenen makbuzlar,
• Ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen katkı payı tutarı, ödeme yapılan şirketin unvanı ve ödemenin türüne (hayat sigortası primi) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik para çekme makinesi makbuzları, kredi kartı ekstraları ve posta çekleri,
• Hayat sigortası poliçesinin bir örneğini (fotokopisini) işvereninize vermeniz halinde, emeklilik veya hayat sigortası şirketlerince faks veya e-posta yoluyla tarafınıza gönderilen makbuz örnekleri ile internet ortamında yaptığınız ödemelere ilişkin çıktılar.