Menü
!
anadolu hayat
anadolu hayat
anadolu hayat emeklilik

SIKÇA SORULAN SORULAR

0-15 yaşları arasındaki çocuğu veya yakını adına yatırım yapmayı düşünen tüm ebeveyn ve bireyler bu ürüne sahip olabilir.

Çocuğum İçin Yatırım Sigortası, sigorta süresi boyunca hayatta kalmanız durumunda toplu para imkanı sağlar. Yaşam kaybı halinde, ödenen primlerden masraf payları kesildikten sonra kalan tutarı, oluşan kar payıyla birlikte çocuğunuz için vasisine öderiz.

Çocuğum İçin Yatırım Sigortası’na ödenen primlerin tamamı (aşağıdaki limitler dahilinde) vergi matrahından indirilebilmektedir.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bireysel emeklilik ve hayat sigortalarına sağlanan teşvikler ayrıştırılmıştır. Hayat sigortalarında ödenen primi vergi matrahından indirim limiti münhasır hale getirilerek indirim oranı ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin yüzde 5’inden yüzde 15’ine yükseltilmiştir.
Diyelim ki aylık ücreti 6.000 TL olan bir müşterimiz Çocuğum İçin Yatırım Sigortası’na 300 TL prim ödüyor. Ödediği prim aşağıda belirtilen limitlerin altında kaldığı için primin tamamı gelir vergisi matrahından indirilebilir.
Limit 1: Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (6.000*0,15) 900 TL
Limit 2: Brüt asgari ücretin yıllık tutarı (2017 yılı için) 21.330 TL

Ödeme belgelerini, beyana tabi gelir vergisi mükellefiyseniz muhasebecinize; ücretli çalışansanız, çalıştığınız şirketin ilgili birimine iletmeniz yeterlidir. Ödeme tutarı ve tarihinin yer aldığı aşağıdaki belgeler, ödeme belgesi olarak kabul edilir:
• Emeklilik veya hayat sigortası şirketlerince düzenlenen makbuzlar,
• Ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen katkı payı tutarı, ödeme yapılan şirketin unvanı ve ödemenin türüne (hayat sigortası primi) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik para çekme makinesi makbuzları, kredi kartı ekstraları ve posta çekleri,
• Hayat sigortası poliçesinin bir örneğini (fotokopisini) muhasebecinize/işvereninize vermeniz halinde, emeklilik veya hayat sigortası şirketlerince faks veya e-posta yoluyla tarafınıza gönderilen makbuz örnekleri ile internet ortamında yaptığınız ödemelere ilişkin çıktılar.

Bireysel emeklilik sistemi, çalışma döneminizdeki hayat standardınızı emeklilik döneminizde de sürdürebilmenizi sağlamayı hedeflerken Çocuğum İçin Yatırım Sigortası ise 0-15 yaşları arasındaki çocuğunuzun geleceği için orta vadede birikim yapmanızı hedefler. Üstelik, ödediğiniz primin tamamını; primi ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, içinde bulunduğunuz aydaki vergi diliminize göre %15 ile %35 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Çocuğum İçin Yatırım Sigortası yaptırdığınızda, birikiminizin yönlendirileceği fonlar sizin adınıza Şirketimiz tarafından yönetilir; böylece süre sonunda yüksek kar paylı kapital elde edebilirsiniz.

Aylık en az 150 TL/ 50 $/ 50 € ödeyerek bu ürüne sahip olabilirsiniz

Sigorta süresini 10 ila 25 yıl arasında belirleyebilirsiniz. Çocuğun yaşı ile sigorta süresi toplamı en fazla 25 olabilir.

Primlerinizi peşin ya da yıllık, 6 aylık, 3 aylık ya da aylık taksitler halinde; kredi kartı veya otomatik ödeme talimatı vererek ödeyebilirsiniz.

Çocuğum İçin Yatırım Sigortası’na başvurmak için http://bit.ly/anadoluhayat adresini ziyaret edebilir, En Yakın İş Bankası veya Acentemize başvurabilir, dilerseniz 0850 724 55 00’ı arayarak bilgi edinebilirsiniz.